Geografia 3.12.2022

125

Temat: Niziny Środkowopolskie- wstęp do lekcji

Notatka z lekcji.

Niziny w Polsce są wykorzystywano głównie rolniczo. Charakteryzuje je również nieliczne występowanie jezior.

W Polsce na ogół przyjmuje się, że jest to obszar, który leży na wysokości od 0 do 300 m n. p. m.

Niziny zajmują prawie 38 % powierzchni Polski, a przez ich teren płyną największe rzeki Polski.

Na terenach nizinnych dominują słabe gleby bielicowe i płowe.

Najlepsze gleby występują w rejonie Niziny Śląskiej.

 

Ponadto na lekcji zostały wystawione proponowane oceny.

Osoby, które nie pisały kartkówki będą miały ostatnią szansę na napisanie jej 10.12.2022.

Dodatkowo prosiłabym Adriannę, Adama, Michalinę, Matyldę, Zuzannę O., Alana oraz Artura o przygotowanie zaległego zadania domowego. Jeżeli osoby te będą nieobecne na następnej lekcji proszę o nadesłanie zadania do soboty na maila weronikas.spspr@gmail.com

Pozdrawiam