Geografia 27.11.2021

157

Temat : Niziny Środkowopolskie.
Niziny Środkowopolskie zajmują zdecydowanie największą powierzchnię wśród wszystkich
pasów krajobrazowych w kraju. W skład nizin wchodzą następujące krainy geograficzne:
Nizina Wielkopolska, Wał Trzebnicki, Nizina Śląska, Wzniesienia Łódzkie, Nizina Mazowiecka,
Nizina Podlaska, i Polesie Lubelskie. Przez obszar nizin przepływają dwie największe polskie
rzeki: Wisła i Odra. Choć nie występują tu licznie jeziora jak na pojezierzach to warto
zaznaczyć że zlokalizowane są sztuczne zbiorniki wodne jak np. zbiornik Włocławski. Znajdują
się tu 4 parki narodowe: Kampinoski, Narwiański, Biebrzański i Białowieski. Dość licznie
występują tu surowce mineralne głownie węgiel, rudy miedzi, gaz ziemny i sól kamienna. W
pasie nizin znajduje się stolica Polski Warszawa oraz Łódź, Wrocław, Białystok, Opole, Płock,
Legnica i Kalisz. Niziny są ważnym obszarem rolniczo-przemysłowym Polski. Dominuje
przemysł mineralny, elektromaszynowy, włókienniczy oraz górnictwo. Najcieplejszym obszarem
Polski jest Nizina Śląska, największy obszar bagienny kraju to bagna biebrzańskie. W
miejscowości Piątek koło Łodzi jest środek Polski a Białowieski Park Narodowy jest
najstarszym parkiem narodowym w kraju.
Praca na lekcji : Ćwiczenie 2,3,4 strony 45-46 oraz zadanie 2 strona 47.
Zadanie domowe : Ćwiczenie 1 strona 44. Mapkę przerysuj do zeszytu. Zadanie 1 strona 47.
Wypisz atrakcje w oparciu o tekst z podręcznika.