Geografia 25.09.2021

106

Obiekty UNESCO

 

Na lekcji kontynuowaliśmy temat z poprzednich zajęć. Omawialiśmy obiekty UNESCO w Polsce