Geografia 19 marca 2022

73

Temat : Parki Narodowe Karpat cz.1.
Na terenie Karpat występuje aż 6 parków narodowych. Dziś odwiedzimy trzy z nich :
Babiogórski, Bieszczadzki oraz Magurski.

Zadanie domowe : rozpocznij naukę do odpowiedzi ustnej przy mapie Polski.