Geografia – 18.09.2021

131

Temat: Zaproszenie do Polski. Obiekty UNESCO.

Notatka z lekcji:

Atrakcje turystyczne – to ciekawe miejsca i obszary, które przyciągają turystów.

Turystyka – to spędzanie wolnego czasu poza miejscem naszego zamieszkania.

Turysta – to osoba udająca się poza miejsce swojego zamieszkania w celach wypoczynkowych, rodzinnych, sportowych, kulturalnych, zdrowotnych, rozrywkowych czy religijnych.

Uproszczony podział Polski na regiony fizycznogeograficzne J.Kondrackiego (strona 7). Polskę dzielimy na pasy krajobrazowe które układają się równoleżnikowo. Pasy te znamy z nauki geografii Polski w klasie 6 i 7. Każdy z pasów tworzony jest przez krainy fizycznogeograficzne które powinniśmy znać i potrafić je wskazać na mapie.  Polska to kraj atrakcyjny turystycznie posiadający wiele parków narodowych oraz obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO ( Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Historyczne centrum Krakowa z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem, Puszcza Białowieska, Auschwitz-Birkenau, Historyczne centrum Warszawy – Stare i Nowe Miasto, Zamość – Stare Miasto, Zamek Krzyżacki w Malborku, Średniowieczne miasto Toruń, Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, Kościoły drewniane południowej Polski, Park Mużakowski, Hala Stulecia we Wrocłąwiu oraz drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat). Obiekty te powinniśmy potrafić wskazać na mapie Polski i krótko o nich opowiedzieć.

Praca na lekcji – ćwiczenie 1 strona 9.

Zadanie domowe – ćwiczenie strona 15 oraz ćwiczenie 1 strona 16.