Geografia 15.01.2022

98

Temat : Wyżyny Polskie.

Wyżyny Polskie składają się z 6 dużych krain geograficznych. Są to : Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Wyżyna Kielecka z Górami Świętokrzyskimi oraz Wyżyna Lubelska z Roztoczem. Do głównych rzek należą oczywiście przepływająca przez ten obszar Wisła  oraz Warta, Pilica, Nida i Wieprz. Jeśli chodzi o jeziora to na terenie wyżyn dominują zbiorniki utworzone przez człowieka jak zbiornik: Sulejowski czy Starachowicki. Na obszarze Wyżyn Polskich występują 3 parki narodowe (Śwętokrzyski, Ojcowski oraz Roztoczański). Wyżyny Polskie obfitują w surowce głównie węgiel kamienny na Wyżynie Śląskiej, rudy cynku i ołowiu, wapienie, gipsy i kredę. Głównymi miastami są Lublin, Częstochowa, Kielce oraz miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego czyli Katowice, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec, Rybnik czy Bytom. Na obszarze wyżyn główną gałęzią gospodarki jest przemysł oraz górnictwo. Wsród ciekawostek na obszarze wyżyn znajduje się najdalej na wschód wysunięty punkt Polski jest to kolano rzeki Bug, najwększy obszar lotnych piasków w Polsce  jest to Pustynia Błędowska oraz najsłynniejsza jaskinia krasowa Raj w Górach Świętokrzyskich.

Praca na lekcji : ćwiczenie 2, 3, 4 strony 56-58

Zadanie domowe : ćwiczenie 1 strona 56 oraz zadanie 1 i 2 strona 59.