Geografia – 11 września 2021

153

Temat: Lekcja organizacyjna. 

Uczniowie na lekcji zostali zapoznani z podręcznikiem, rozkładem materiału dla przedmiotu geografia w klasie 8 oraz z przedmiotowym systemem oceniania.(w załączniku poniżej).

PSO przyroda (1)