Geografia 09.04.2022

50

Temat lekcji: Turystyka i ludność

W pierwszej częśći lekcji omówiono główne regiony turystyczne oraz najważniejsze walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne w nich występujące. W drugiej części zajęć przyjżeliśmy sie liczbie ludnośći w Polsce a także omówiliśmy czynniki kształtujące liczbę, zagęszczenie oraz rozmieszczenie ludności w Polsce.