Geografia – 02.10.2021

122

Temat lekcji : Obiekty UNESCO w Polsce – Puszcza Białowieska. Polskie Parki Narodowe.

W Polsce występują 23 parki narodowe. Parkiem narodowym o wybitnych walorach przyrodniczych w skali światowej jest Białowieski Park Narowy, który chroni Puszczę Białowieską wpisaną na listę dziedzictwa UNESCO.

Puszcza Białowieska – kompleks leśny o pow. ok. 1500 km² na pograniczu polsko-białoruskim. Stanowi relikt pierwotnych krajobrazów leśnych na staroglacjalnych wysoczyznach morenowych, które dominowały w przeszłości na nizinach środkowopolskich i północnopodlaskich. W stosunku do innych obszarów leśnych Polski i Europy, puszczański i reliktowy charakter lasów podkreśla znaczny udział drzewostanów ponad stuletnich naturalnego pochodzenia, o zróżnicowanej strukturze warstwowej. Od 1932 roku działa Białowieski Park Narodowy który wraz z Pienińskim Parkiem Narodowym jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce i jednym z pierwszych parków narodowych na świecie.

Filmy edukacyjne :