język polski 8.10.2022

118

1. Temat: Budowa i cechy przemówienia.

  • co to jest przemówienie, budowa, cechy charakterystyczne (wklejka),
  • pytanie retoryczne, anegdota, apostrofa (notatka),
  • praca z książką.

2. Temat: Ćwiczymy rozumienie ze słuchu.

  • karty pracy.

Praca domowa

– na zajęcia 29 października przygotuj przemówienie, w którym przekonasz swoich kolegów i koleżanki, że chodzenie do Szkoły Polskiej ma sens.

Przypominam, że najbliższe zajęcia odbędą się w Árbæjarsafn https://www.google.com/maps/place/%C3%81rb%C3%A6r+Open+Air+Museum/@64.1188552,-21.8183971,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48d6737bcafc4fad:0x98042f6a2a9848e6!8m2!3d64.118827!4d-21.8160092

Dobrego tygodnia!

Emilia