język polski 5.11.2022

100

1. Temat: Potrafię przemawiać.

  • chodzenie do Szkoły Polskiej ma sens – przemówienia.

2. Temat: Egzamin certyfikowany – poprawność gramatyczna.

  • karty pracy: poprawne formy wyrazów, zaimki, spójniki, stopniowanie przymiotników i przysłówków, czasy, aspekty, tryby, przyimki.

3. Temat: Dziwna Sztuka.

  • prezentacja polskiej artystki Wioli Ujazdowskiej pt. Dziwna Sztuka. O (nie)pięknych dziełach sztuki i współczesnych rzeczach. 

Dobrego tygodnia!

Emilia