język polski 4.03.2023

64

1. Temat: Moje hobby, moje pasje.

  • cykl lekcji służący zaprezentowaniu przez uczniów tego czym się interesują, co robią w wolnym czasie, etc.
  • prezentacje,
  • kahoot.

2. Temat: Uwaga, telefon! Fonoholizm.

Praca domowa

– Co możesz zrobić, by mniej korzystać z telefonu? Odpowiedź zapisz w punktach.

* dla chętnych: wykonaj plakat z przesłaniem przeciw fonoholizmowi.

Dobrego tygodnia!

Emilia