język polski 26.11.2022

96

1. Temat: Sprawdzam się – imiesłowy.

  • kartkówka.

2. Temat: Rozumienie ze słuchu.

  • egzamin certyfikowany z języka polskiego.

3. Temat: Braterstwo skrzydeł.

Praca domowa

– ćw. 11 s. 45,

* dla chętnych ćw. 1 i 2 s. 46.

Dobrego tygodnia!

Emilia