język polski 25.03.2023

81

1. Temat: Moje hobby, moje pasje.

  • cykl lekcji służący zaprezentowaniu przez uczniów swoich zainteresowań, co robią w wolnym czasie, etc.
  • prezentacja.

2. Temat: Uczniowie wiersze piszą.

  • jak pisać wiersze, rady dla początkujących poetów,
  • praca w grupach: pisanie wiersza o naszej szkole.

3. Temat: Tradycje i zwyczaje wielkanocne.

  • tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce i Islandii,
  • kahoot.

Zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy! 🐇

Do zobaczenia 15 kwietnia.

Emilia