język polski 22.04.2023

59

1. Temat: Moje hobby, moje pasje.

  • cykl lekcji służący zaprezentowaniu przez uczniów swoich zainteresowań, co robią w wolnym czasie, etc.
  • prezentacja,
  • kahoot.

2. Temat: Próbny egzamin z języka polskiego.

  • poprawność gramatyczna,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • wypowiedź pisemna.

Dobrego tygodnia!

Emilia