Język polski 19.09.20202

163

Tematem zajęć były imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne.

W pierwszej ich części skupiliśmy się na ich cechach i rozpoznawaniu w tekście. Metodą dedukcji stworzyliśmy  wspólną definicję. Następnie wykonywaliśmy ćwiczenia z podręcznika polonijnego “Język polski bez granic”str. 19 – 22 oraz zadania przygotowane przez nauczyciela.

http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/klasa_11/podrecznik_klasa_11.pdf

W domu proszę powtórzyć wiedzę zdobytą na lekcjach 19.09, może się przydać 🙂

Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia.