język polski 18.03.2023

41

1. Temat: Moje hobby, moje pasje.

  • cykl lekcji służący zaprezentowaniu przez uczniów swoich zainteresowań, co robią w wolnym czasie, etc.
  • prezentacja,
  • kahoot.

2. Temat: Jak powstają wyrazy?

3. Temat: Egzamin certyfikowany z języka polskiego – część pisemna.

  • różne formy wypowiedzi pisemnej: SMS, sprawozdanie, opinia, wypracowanie, życzenia, opowiadanie, e-mail, opis, list motywacyjny, ogłoszenie, rozprawka (tekst argumentacyjny),
  • poziom B1 – ćwiczenia.

Praca domowa

* dla chętnych – wybierz jeden zestaw z egzaminu (poziom B2) i wykonaj obydwa zadania.

Dobrego tygodnia!

Emilia