język polski 18.02.2023

56

1. Temat: Potrafię recytować.

  • recytacja Inwokacji Adama Mickiewicza.

2. Temat: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

  • 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
  • kahoot.

3. Temat: One dish one wish.

  • projekt zorganizowany przez Móðurmál – prezentacja i podsumowanie.

Do zobaczenia 4 marca.

Emilia