język polski 15.10.2022

118

1. Temat: Pisemna forma wypowiedzi – opis miejsca (lekcja muzealna).

  • opis – rodzaje, budowa, cechy charakterystyczne,
  • praca w grupach – tworzenie opisu wybranego miejsca/budynku znajdującego się na terenie Árbæjarsafn; zaprezentowanie,
  • kahoot.

2. Temat: Dziecko ma prawo być sobą… – Janusz Korczak.

  • karta pracy – praca z tekstem.

Praca domowa

– przypominam o pracy domowej z poprzedniego tygodnia: przygotuj przemówienie, w którym przekonasz swoich kolegów i koleżanki, że chodzenie do Szkoły Polskiej ma sens.

Do zobaczenia 29 października!

Emilia