język polski 11.03.2023

45

1. Temat: Grzeczność – sztuka dokonania wyboru we własnych myślach.

Dobrego tygodnia!

Emilia