język polski 10.12.2022

121

1. Temat: Imiesłowy – poprawa.

  • omówienie sprawdzianu z imiesłowów; poprawa,
  • praca z książką: s. 25 oraz 26.

2. Temat: W ojczyźnie serce me zostało – Adam Mikiewicz.

Praca domowa

– ćw. 2 s. 74.

Za tydzień odbędzie się wspólne kolędowanie. 🙂 Proszę, by uczniowie poćwiczyli w domu kolędę Dzisiaj w Betlejem.

Dobrego tygodnia!

Emilia