język polski 10.09.2022

159

1. Temat: Witaj szkoło!

  • sprawy organizacyjne, prawa i obowiązki ucznia etc.
  • wspominamy nasze wakacje,
  • poznajmy się lepiej – pytania do kapelusza.

2. Temat: Jak zwyciężać mamy. – historia hymnu.

Praca domowa

– opisz swoje najlepsze wspomnienie z wakacji (na kartce),

– przynieś wypełniony wniosek o wydanie\przedłużenie legitymacji szkolnej.

Dobrego tygodnia!

Emilia