j. polski 29 padziernika

132

I. Temat: Obrzędy dziadów na podstawie utworu Adama Mickiewicza „Dziady cz. II”

1. Obrzęd Dziadów – Słowiańska Tradycja u podstaw Wszystkich Świętych i Polskie Halloween

2. Analiza i interpretacja utworu.

3. Sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości treści utworu A. Mickiewicza „Dziady cz. II” – kahoot.

II. Temat: Egzamin certyfikatowy – rozumienie tekstów pisanych.

1. Karty pracy. Uczniowie samodzielnie zapoznają się z tekstem i odpowiadają na pytania pisemnie.

Praca domowa dla chętnych
1. Przeczytać drugą część „Dziadów” Adama Mickiewicza

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.pdf