Historia zajęcia online 07.11.2020

188

Temat lekcji Rewolucja Francuska

Notatka z lekcji

Społeczeństwo francuskie dzieliło się na 3 grupy szlachta,duchowieństwo,zróżnicowanie.

1795 r zwołanie Stanów Generalnych w celu ustawienia nowych podatków.

14 lipca 1789 r specjalne oddziały zdobywają Bastylię co dało początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

3 września 1791 r doszło do podpisania konstytucji w Francji.

Najważniejszym symbolem rewolucjonistów były trójkolorowe kokardy czerwony , biały  i niebieski.

Przyczyny wybuchu rewolucji

-kryzys finansowy

-kryzys gospodarczy

-anachroniczny ustrój oparty na nierówności społecznej

Skutki wybuchu rewolucji

-likwidacja absolutyzmu

-całkowita likwidacja feudalizmu

-impuls do zmian w innych państwach.

Przypominam o utrwaleniu materiału na następne zajęcia online.

Nowe potęgi europejskie , Powstanie Stanów Zjednoczonych , Rewolucja Francuska

Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.