Historia zajęcia 27.11.2020

157

Tematem lekcji było Powstanie Styczniowe

Notatka z lekcji

Powstanie wybuchło w 1863 roku.

1856 złagodzono cenzurę , pojawiła się możliwość legalizacji niektórych polskich organizacji ,

wprowadzono amnestię dla więzniów politycznych.

Od roku 1860 sytuacja zaczęła byc bardzo napięta , pojawiały się liczne manifestacje o wydzwięku niepodległościowym i antyrosyjskim.