Historia zajęcia 26.03.2020

100

Temat lekcji –  Zakończnie I wojny światowej.

Bałkany

– 1915 klęska Serbii z Austro-Węgrami

– państwa centralne wspierane przez Bułgarię i Turcję

– ententę popierały Rumunia i Grecja

– półwysep Gallipoli – zacięte walki między wojskami ententy i państw centralnych – klęska państw ententy

– 1917 kolejne walki – rozbicie armii Bułgarii przez wojska ententy

Front włoski

– 1915 – Włosi przechodzą na stronę ententy – krwawe walki Austro-Węgier z armią włoską

Dalsze działania wojenne

– 1916 bitwa jutlandzka – największa bitwa morska I wojny światowej; starcie floty niemieckiej i brytyjskiej – nierozstrzygnięte

– luty 1917 Niemcy rozpoczęły nieograniczoną wojnę podwodną (niemieckie U-Booty zatapiały wszystkie statki zmierzające do portów ententy)

– 6 kwietnia 1917 Stany Zjednoczone wypowiadają Niemcom wojnę

– Amerykanie wysyłali do Anglii i Francji wielu dobrze wyszkolonych żołnierzy, a także zapasy żywności i

Amunicji

– 3 marca 1918 – traktat brzeski – rozejm zawarty przez Radziecką Rosję i państwa centralne; Rosja zrzekła się Królestwa Polskiego, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii