Historia zajęcia 21.11.2020

171

Temat lekcji Powstanie Listopadowe

Przebieg i charakter walk

– 29/30 XI 1830 “Noc Listopadowa” (nieudana próba aresztowania wielkiego księcia Konstantego przez Sprzysiężenie Podchorążych, przejęcie Arsenału przez ludność Warszawy, wycofanie wojsk rosyjskich z Warszawy)
– radykalizacja nastrojów w sejmie Królestwa Polskiego – uchwała o detronizacji cara jako króla polskiego,
– od stycznia 1831 r. regularna wojna między armią polską i rosyjską (Rosja zaatakowała w odpowiedzi na uchwałę sejmu o detronizacji cara)
– najkrwawsza bitwa – Olszynka Grochowska (II 1831: udana obrona Warszawy przed rosyjskim szturmem; 17 tys. ofiar obu stron)
– walki toczyły się też na ziemiach wcielonych do Rosji (Litwa – m.in. oddział partyzancki Emilii Plater)
– główni dowódcy: Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki (częste zmiany, łącznie 8 wodzów)
– początkowe sukcesy armii polskiej (Wawer, Dębe Wielkie, Iganie) zaprzepaszczone przez nieudolność polityków i niewiarę generałów w zwycięstwo
– przełom – V 1831 klęska wojsk polskich pod Ostrołęką, IX 1831 rosyjski szturm Woli i zajęcie Warszawy

Walki wygasły w X 1831; resztki armii polskiej wycofały się do Prus.

Skutki bezpośrednie:
– “noc paskiewiczowska” – fala represji w Królestwie (rusyfikacja szkół i urzędów, likwidacja szkół wyższych, włączenie armii polskiej do armii rosyjskiej)

Skutki długofalowe:
– marginalizacja Warszawy, Paryż stolicą polskiej kultury
– rozwój idei mesjanistycznych (Polska “Chrystusem narodów”, który cierpi za innych)

Na pamiątkę Nocy Listopadowej obchodzony jest w wojsku Dzień Podchorążego.

Przypominam osobom które były nie przygotowane o nauczenie się materiału