Historia zajęcia 20.02.2021

104

Tematem lekcji było Oświecenie w Europie.

Oświecenie – epoka w dziejach kultury europejskiej, przypadająca na XVIII w., którą cechował
krytycyzm obowiązujących poglądów i postaw, podnoszenie rangi ludzkiego rozumu, kult wiedzy.
Idee oświeceniowe narodziły się w Anglii, w której doszło pod koniec XVII w. do rewolucji, a państwo
przekształciło się w monarchię konstytucyjną.

1. Geneza Oświecenia
– rozwijała się nauka, która utwierdzała ludzi w przekonaniu o nieograniczonych możliwościach
rozumu,
– kryzys wartości i idei, które propagował Kościół. Zaczęto podważać dogmaty głoszone przez
Kościół,
– bogacące się mieszczaństwo zaczęło sprzeciwiać się istniejącemu porządkowi społeczno –
politycznemu (systemowi feudalnemu i monarchii absolutnej), które legitymizował Kościół,
– zaczęto przywiązywać wagę do idei praw naturalnych, które przysługują każdemu człowiekowi
np. prawa do wolności, posiadania własności czy szczęścia

Isaak Newton – Zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia oraz rachunek
różniczkowy i całkowy.

Karol Linneusz – Klasyfikacja roślin i zwierząt według gatunków

Wilhelm Henry – Wyjaśnił funkcje serca i zasady obiegu krwi.

Beniamin Franklin –  Piorunochron.
James Watt- Maszyna parowa.
Alsesandro Volta–  Kondensator i pierwsza bateria elektryczna.
Bracia Montgolfier (Joseph I Jaques)–  Balon na ogrzane powietrze.
Anders Celsjusz , Gabriel Daniel Fahrenheit – Termometr (dwie skale Celsjusza i Fahrenheita).

https://www.youtube.com/watch?v=s286sP5NrEM  proszę o obejrzenie ciekawego dokumentu pozdrawiam.