Historia zajęcia 2.04.2020

88

Dokończenie  tematu Zakończenie I wojny światowej.

Koniec wojny

– 1918 ofensywa państw ententy – wyparcie Niemców z Francji

– 1918 – pokonanie Bułgarii oraz Turcji przez wojska ententy na Bałkanach i Bliskim Wschodzie

– listopad 1918 – kapitulacja Austro-Węgier; władzy zrzeka się Karol I Habsburg

– 9 listopada 1918 – w Niemczech abdykuje cesarz Wilhelm II

– 11 listopada 1918 – podpisanie rozejmu w Compiègne pod Paryżem: ententa przejmuje niemiecką broń ciężką, pancerne pojazdy i tabor kolejowy

– 18 stycznia – 28 czerwca 1919 międzynarodowa pokojowa konferencja paryska ustalająca zasady pokoju z każdym państwem walczącym w wojnie

– 28 czerwca – podpisanie traktatu pokojowego z Niemcami (traktat wersalski): Niemcy utraciły 13% swojego terytorium (w tym Alzację i Lotaryngię) oraz wszystkie kolonie; zmuszone zostały do płacenia wysokich odszkodowań, ograniczyć armię do 100 tysięcy żołnierzy oraz uznać swoją winę za wybuch wojny

Bezpośrednie i pośrednie skutki wojny

– zginęło prawie 10 mln żołnierzy, wiele zmarło wskutek niedożywienia

– 1918-1919 pandemia (epidemia ogarniająca wielki obszar) grypy w Europie – śmierć poniosło prawie 20 mln ludzi

– ogromne koszty produkcji wojskowej – ok. 208 mld dolarów

– poprawa położenia kobiet – usamodzielnienie, podejmowanie pracy na „męskich” stanowiskach, otrzymanie praw wyborczych