Historia zajęcia 19.03.2020

89

Temat lekcji dokończenie tematu Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

1905 – decydująca bitwa pod Cuszimą wygrana Japonii.

1912 – I wojna bałkańska

1913 – II wojna bałkańska

Kocioł Bałkański – określenie napiętej sytuacji na Bałkanach.

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

– kryzys światowy

– napięta sytuacja międzynarodowa

– dążenia niepodległościowe wielu państw

– konflikt między mocarstwami

– zamach w Sarajewie 28 czerwca 1914.

Skutki I wojny światowej

– rozpad 3 mocarstw Niemiec , Austro – Węgier , Rosji

– powstanie  bolszewickiego państwa państwa Rosjii

– powstanie nowych lub odrodzonych państw Finlandii , Łotwy , Estonii , Polski ,Czechosłowacjii , Węgier

– zniszczenia wojenne na obszarze 20 państw

– 10 milionów zabitych

– 16 milionów inwalidów

Przypominam , że z tego całego tematu czyli Przyczyny wybuchu I wojny światowej będzie kartkówka 2 kwietnia.