Historia zajęcia 16.01.2020

165

Notatka z lekcji tematem było Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

Konflikty między mocarstwami

– załamanie równowagi sił kongresu wiedeńskiego – nowe państwa zabiegające o wpływy w Europie: Włochy i Niemcy

– nowe mocarstwa na świecie: Stany Zjednoczone i Japonia

– konflikt francusko-niemiecki dotyczący ziem zabranych Francji w 1871

– rozpadanie się sojuszu Niemiec, Austro-Węgier i Rosji (sytuacja na Bałkanach)

– idea panslawizmu (zjednoczenia wszystkich narodów słowiańskich pod berłem cara) propagowana przez Rosję – niechęć innych mocarstw

– konflikty kolonialne: wojny burskie (Anglia i Niemcy), dążenia Niemiec do opanowania Maroko

– Trójprzymierze – porozumienie zawarte pomiędzy Niemcami, Włochami i Austro-Węgrami

– Trójporozumienie (ententa; fr. entente cordiale) – porozumienie zawarte w 1907 roku pomiędzy Rosją, Francją i Anglią

Wyścig zbrojeń

– szybki rozwój sił zbrojnych; wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych

– wykorzystanie nowych odkryć i zdobyczy technicznych XIX wieku: moździerzy, karabinów maszynowych, ciężkich dział, granatów ręcznych, gazów trujących oraz czołgów

– rozwój marynarki wojennej (pierwsze łodzie podwodne oraz pancerniki) oraz lotniczej

Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905

– cel obydwu państw – podbój Korei

– Japonia wspierana przez Wielką Brytanię zwyciężyła flotę rosyjską

– ważniejsze wydarzenia: 1904 – atak Japonii na flotę rosyjską w Port Artur, maj 1905 decydująca bitwa pod Cuszimą – wygrana Japonii

– klęska Rosji wywołała fale licznych rewolucji, pozycja cara została znacznie osłabiona, rola Rosji na arenie międzynarodowej również zmalała

Wrzenie w kotle bałkańskim

– 1912 – I wojna bałkańska pomiędzy koalicją antyturecką (Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Grecja, Rosja) z Turcją – wygrana koalicjantów: Turcja pozbawiona większości europejskich ziem, powstała Albania

– 1913 – II wojna bałkańska pomiędzy Bułgarią (niezadowoloną ze zdobyczy I wojny bałkańskiej) i koalicją Serbii, Grecji, Rumunii, Czarnogóry i Turcji – klęska Bułgarii

– kocioł bałkański – określenie napiętej atmosfery na Bałkanach

Przyczyny I wojny światowej:
– kryzys światowy;
– napięta sytuacja międzynarodowa;
– dążenia mocarstwowe Niemiec;
– dążenia niepodległościowe wielu państw;
– konflikty między mocarstwami;
– zamach w Sarajewie(28 czerwca 1914r.).

Skutki I wojny światowej:
– rozpad trzech cesarstw: Niemiec, Austro-Węgier i Rosji;
– powstanie bolszewickiego państwa w Rosji dążącego do “rewolucji światowej”;
– powstanie nowych lub odrodzonych państw: Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czechosłowacji, Węgier oraz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców(od 1929 roku zwanego Jugosławią);
– straty terytorialne Niemiec, Rosji i Turcji;
– umocnienie pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii;
– zniszczenia wojenne na obszarze 20 państw, głównie europejskich;
– 10 milionów zabitych;
– 16 milionów inwalidów.