Historia zajęcia 13.11.2021

186

Tematem lekcji było Oświecenie w Europie cz 1

Oświecenie – epoka w dziejach kultury europejskiej.

Geneza Oświecenia

– rozwijała się nauka

– kryzys wartości i idei

– mieszczaństwo zaczęło się sprzeciwiać monarchi

– zaczęto przywiązywać wagę do praw ludzkich

Występowały następujące nurty w Oświeceniu – racjonalizm , empiryzm , deizm , ateizm , teoria poznania , krytycyzm.

Myśliciele polityczni

Francois Wolter – Traktat o tolerancji

Denise Diderot – Wielka Encyklopedia Francuska

Karol Monteskiusz – trójpodział władzy

John Locke – idea umowy społecznej

Jean Jacques Rousseau – równość wszystkich wobec prawa.