Historia zajęcia 12.03.2022

112

Temat lekcji Przyczyny wybuchu I wojny światowej część  1 

Konflikty między mocarstwami

– załamanie równowagi sił kongresu wiedeńskiego – nowe państwa zabiegające o wpływy w Europie – Włochy i Niemcy.

– nowe mocarstwa na świecie Stany Zjednoczone i Japonia.

– Trójprzymierze – porozumienie zawarte pomiędzy Niemcami , Włochami i Austro – Węgrami.

– Trójporozumienie – ententa – porozumienie zawarte w 1907  roku pomiędzy Rosją , Francją i Anglią.

Wyścig zbrojeń

– szybki rozwój sił zbrojnych wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych

– wykorzystanie nowych odkryć  i zdobyczy technicznych XIX wieku – mozdzierzy , karabinów maszynowych , ciężkich dział , granatów ręcznych , gazów trujących oraz czołgów.

– rozwój marynarki wojennej oraz lotniczej.

Przypominam tylko ze po każdym przerobionym całym temacie będziemy pisać krótką kartkówkę pozdrawiam i życzę miłego weekendu.