Historia zajęcia 09.10.2021

153

Temat lekcji SEJM WIELKI

1788 – 1792 – Sejm Wielki zwany czteroletnim.

Marszałkiem sejmu zostaje Stanisław Małachowski.

Powstają 3 ugrupowania polityczne obóz hetmański , stronnictwo patriotyczne oraz stronnictwo dworskie.

Postanowienia sejmu – zwiększenie armii do 100.000 tyś żołnierzy  , pozbawienie szlachty głosu , nowe prawa dla miast.

Postanowienia konstytucji – trójpodział władzy , monarchia dziedziczna , zniesienie liberum veto , pozbawienie szlachty praw , opieka państwowa , obowiązek korekty konstytucji co 25 lat , sejm stale gotowy.

1792 – Konfederacja Targowicka.

Przypominam że za tydzień piszemy sprawdzian z następujących tematów Powstanie Stanów Zjednoczonych , Rewolucja Francuska oraz Sejm Wielki plus pytania na ogólną wiedzę.