Historia zajęcia 05.12.2020

142

Temat lekcji Powstanie Styczniowe cz 2

Notatka z lekcji

Przyczyny wybuchu powstania

* porażka Rosji w wojnie krymskiej (wojna Rosji z koalicją Turcji, Anglii, Francji i Sardynii)
* branka
* sukcesy Włochów (przy pomocy Francji pokonali Austrię i zjednoczyli większą część swojego kraju)
* zaostrzenie represji ; aresztowania polskich patriotów

Skutki wybuchu powstania

* całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie
* Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego (a więc z nazwy całkowicie zniknął wyraz ‘Polska’)
* uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali
* konfiskowano majątki powstańców
* uwłaszczenie chłopów

Przypominam dla osób które chcą zdobyć dodatkową ocenę podaję temat na referat

Proszę się wcielić w rolę partyzanta i zaplanować bunt  i powstanie.