Historia zajęcia 05.02.2022

111

Na lekcji kontynuowaliśmy temat Nowe potęgi europejski tym razem omawialiśmy Austrię.

1740 kryzys wielkiego cesarstwa

1745 Austria traci Śląsk

zostają przeprowadzone liczne reformy w państwie

– ogranicznie praw szlachty i duchownych

– powołanie Rady Państwa

– nowe podatki

– rządy absolutne

– rozbudowanie szkół podstawowych

– dbanie o wolność religijną

1756 – 1763 Wojna siedmioletnia potwierdziła nowy układ sił w Europie.