Historia zajęcia 02.10.2021

149

Temat lekcji Rewolucja Francuska

Społeczeństwo francuskie dzieli się na 3 stany

– Szlachta nie musiała płacić podatków

– duchowieństwo posiadacze 10 procent ziem

– zróżnicowane czyli biedota , chłopi , lekarze.

1789 – zdobycie Bastylii

3 września 1791 podpisanie konstytucji we Francjii

Symbole rewolucjonistów – trójkolorowe kokardy , czapka wolności , długie spodnie.

Przyczyny wybuchu rewolucji  kryzys finansowy , kryzys gospodarczy.

Skutki wybuchu trójpodział władzy , wolność osobista , impuls dla innych państw.

W 1792 Francja została przekształcona w republikę.