Historia 5.11.22

171

Temat: Powstanie Stanów Zjednoczonych.

  1. Powtórzenie wiadomości na temat odkryć geograficznych.
  2. Przeczytanie tematu w podręczniku str.48-52.
  3. Omówienie zagadnień i zapisanie notatki:

T: Powstanie Stanów Zjednoczonych

1) Tereny zajmowali Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi, Anglicy.

2) 1765r. – ustawa stemplowa (Wlk. Brytania).

=>konflikt Wlk. Brytania vs. kolonie

3) 1773r. – “bostońskie picie herbaty”

4) 1775r. – Armia Kontynentalna, dowodził Jerzy Waszyngton

5) 4 LIPCA 1776r. – ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

4. Omówienie udziału polskich bohaterów w walkach o niepodległość : Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.

Zadanie domowe dla chętnych: 

Przygotować prezentację na temat obu polskich bohaterów : T. Kościuszki i K. Puławskiego (w wersji dowolnej: elektronicznej, papierowej, innej ;). Termin: 3 grudnia 2022.