Historia 29.04.2023

77

Temat: POSTĘP TECHNICZNY I KULTURA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

 1. Rozwój nauk przyrodniczych i medycyny.
 • Ogłoszenie teorii ewolucji przez Karola Darwina w 1859 r. 

– teoria opisująca rozwój życia na Ziemi.

 • Ludwik Pasteur – wynalezienie szczepionki przeciwko wściekliźnie, opracowanie metody długotrwałego przetrzymywania żywności.
 • Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie – odkryli promieniotwórczy pierwiastek polon i rad; zbadanie zjawiska promieniotwórczości.
 • Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski – dokonali skroplenia powietrza, tlenu, azotu i tlenku wegla.
 • Dmitrij Mendelejew – twórca okresowego układu pierwiastków.
 • Wilhelm Roentgen – odkrycie promieni X.
 • pozytywne skutki rozwoju medycyny w drugiej połowie XIX w.:

– umożliwienie leczenia chorób, które do tej pory były śmiertelne,

– zmniejszenie się śmiertelności ludzi,

– łatwiejsze przeprowadzanie badań lekarskich.

 

 1. Rozwój komunikacji i transportu.
 • Istotny wpływ na przyspieszenie komunikacji w miastach miało skonstruowanie metra.
 • W XIX w. środkiem transportu napędzanym za pomocą silnika elektrycznego był tramwaj.
 • pierwszy pojazd z silnikiem spalinowym – skonstruowali niezależnie od siebie niemieccy inżynierowie Karl Benz i Gottlieb Daimler.
 • Jednym z najważniejszych osiągnięć XIX w. było skonstruowanie samochodu napędzanego silnikiem benzynowym. Rudolf Diesel wynalazł wysokoprężny silnik spalinowy, nazwany od nazwiska konstruktora silnikiem Diesla.
 • Bracia Wright – pierwszy lot samolotem w 1903 r.
 • Skutki rozwoju kolei:

– skrócenie czasu podróży,

– wzrost ilości przewożonych towarów,

– rozwój gospodarki.

 

 • Pozytywne skutki postępu technicznego w drugiej połowie XIX w.

– rozwój środków transportu umożliwiający szybsze przemieszczanie się ludzi i towarów,

– nowe wynalazki ułatwiające prowadzenie gospodarstwa domowego, np. lodówki,

– szybsza komunikacja pomiędzy ludźmi i wymiana informacji dzięki telefonom, telegrafom.

 

 • Budowa kanałów.
 • Wyprawy dalekomorskie mogły zostać skrócone dzięki wybudowaniu kanałów.
 • Kanału Sueskiego – kanał otwarty w 1869 r. , który połączył łączył Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym.
 • Kanał Panamski – kanał otwarty w 1914 r., który połączył Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym.

 

 1. Rozwój kultury i sportu.

– Bracia Lumière – pierwszy film [powstanie kina].

– Upowszechnienie sportu.