Historia 25. marca 2023

112

T: Powtórzenie wiadomości: powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, partie polityczne na ziemiach polskich.

Odczytanie pytań utworzonych przez uczniów na poprzednich zajęciach, oceny za prace na lekcji.

Zagadnienia na sprawdzian:

 1. Data wybuchu powstania listopadowego (29/30 listopada 1830 r.)
 2. Data wybuchu powstania styczniowego (22 stycznia 1863 r.)
 3. Dyktator powstania styczniowego (Romuald Traugutt)
 4. Oba powstania zakończyły się klęską i represjami.
 5. Partie, jakie powstały pod zaborami (Endecja, PPS, SDKPiL, PSL)
 6. W którym powstaniu brali udział chłopi (styczniowym).
 7. Kim był Franciszek Stefczyk (założycielem kas udzielających rolnikom korzystnych pożyczek).
 8. Roman Dmowski jest nazywany… (jednym z ojców niepodległości Polski).
 9. W którym zaborze panowała największa swoboda (austriackim).
 10. Nazwa procesów, które miały odebrać Polakom tożsamość narodową (germanizacja i rusyfikacja)
 11. Jak podzieliła się partia PSL w 1913 (PSL „Piast” i PSL Lewica).