Historia 24.09.2022

152

T: Sztuka komunikacji – języki europejskie.

W ramach obchodzonego 26 września Europejskiego Dnia Języków, skupiliśmy się dziś na jednym z tematów poruszanych na przedmiocie WOS, czyli komunikacji.

  1. Zapoznanie się z pochodzeniem języków europejskich (główne rodziny języków: słowiańskie, germańskie, romańskie).
  2. Analiza mapki z zaznaczonymi obszarami występowania danych języków.
  3. Fakty na temat języków: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/pl-PL/Default.aspx

Zadanie domowe:

  1. Zachęcam do obejrzenia animacji ukazującej ewolucję języków w Europie: https://zpe.gov.pl/a/grafika-interaktywna/DVuw4uFzW
  2. Z zeszycie napisać temat: “Sztuka komunikacji – języki europejskie” a pod nim krótką notatkę na temat JĘZYKA ESPERANTO (twórca, data stworzenia, krótki opis).
  3. Dla chętnych: wypisać gwary, dialekty używane na terenie Polski.