Historia 21.01.2022

169

Temat: Kongres Wiedeński.

 1. Omówienie treści w podręczniku.
 2. Zapisanie notatki w zeszycie:

T: Kongres Wiedeński.

 • od września 1814 do czerwca 1815 r.
 • wprowadza nowy system polityczny oparty na zasadach:
 1. restauracji (przywrócenie tronów obalonym dynastiom, cofnięcie zmian terytorialnych i ustrojowych),
 2. legitymizmu (określał władzę monarchów jako świętą i nienaruszalną),
 3. równowagi europejskiej (żadne państwo nie może dominować nad innym i narzucać praw).
 • powstaje nowa mapa Europy (zmiany terytorialne)
 • utworzenie Królestwa Polskiego połączonego unia personalną z Rosją
 • powstaje Wielkie Księstwo Poznańskie (autonomia w granicach państwa pruskiego)
 • powstaje Rzeczpospolita Krakowska (“pod opieką Rosji, Austrii i Prus”)

Zadanie domowe:

 • przyswoić sobie wiadomości z notatek z ostatnich dwóch lekcji: Księstwo Warszawskie i Kongres Wiedeński. 4 lutego będzie kartkówka z wiadomości z tych dwóch lekcji. 
 • przypominam o zadaniu dla chętnych: recenzja wybranego filmu/programu historycznego.