Historia 19.09.2020

91

Tematem lekcji było Nowe potęgi europejskie omawialiśmy jak poszczególne kraje kształtowały swoją pozycję militarną,gospodarczą i polityczną na następnej lekcji będziemy kontynuować ten temat.