Historia 18.03.2023

47

T: Podsumowanie wiadomości.

  1. Przypomnienie ostatniego tematu.
  2. Uczniowie podzieleni na grupy układali pytania na sprawdzian z tematów: Powstanie listopadowe, Powstanie styczniowe, Przemiany społeczne i polityczne po powstaniach. Korzystając z notatek w zeszytach oraz z podręcznika zadaniem każdej grupy było wyszukanie najważniejszych ich zdaniem informacji i ułożenie pytań. Grupy otrzymają oceny za pracę na lekcji.
  3. Na kolejnej lekcji czeka nas podsumowanie wiadomości i po przerwie wielkanocnej napiszemy kartkówkę na podstawie pytań ułożonych przez uczniów.