Historia 11.03.23

59

..c.d. poprzedniego tematu.

Omówiliśmy treści w podręczniku na stronach 230-232. Dokończyliśmy notatkę:

(do podpunktu o endecji, z poprzedniej lekcji):

  • Przedstawiciel: ROMAN DMOWSKI
  • odrzucał ideę powstania zbrojnego
  • wrogie nastawienie do socjalizmu i walk klas
  • największe niebezpieczeństwo: germanizacja (nawoływali do bojkotu)

-Ruch ludowy – walczyli o poprawę losu chłopów

  • (1903) powstaje PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe)
  • 1913 r. rozdział na PSL -Lewica i PSL – Piast
  • powstawały organizacje zapewniające pomoc (kredyty i towary)