Historia 11.02.23

76

T: Powstanie styczniowe.

Uczniowie nieobecni na poprzedniej lekcji napisali sprawdzian. Proszę pozostałe osoby o przygotowanie się na następne zajęcia (zakres materiału to notatki ze stycznia: Księstwo Warszawskie, Legiony Polskie i Kongres Wiedeński).

Notatka do zeszytu na podstawie mapy myśli wykonanej przez  grupę uczniów 2 tygodnie wcześniej:

Temat: Powstanie styczniowe

  • powstanie narodowe przeciw Rosji, najdłużej trwające powstanie polskie
  • od 22 stycznia 1863 do wiosny 1864, objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, trochę Ukrainę.
  • przyczyny: krwawe tłumieni manifestacji, zarządzenie poboru do wojska rosyjskiego
  • walki partyzanckie z powodu przeważających sił wroga
  • powstanie popierały wszystkie stany (chłopi przyłączali się po obiecaniu im uwłaszczenia)
  • “Czerwoni” chcieli walki, “biali” rozwiązań pokojowych, liczyli na pomoc z zachodu, jednak nikt nie interweniował zbrojnie w interesie Polski
  • skutki: likwidacja Królestwa Polskiego, rusyfikacja szkół,  publiczne egzekucje, kontrybucje, konfiskaty majątków i masowe zsyłki na Sybir. Wprowadzono stan wyjątkowy, zakazano działalności politycznej.

Jak oficer carski został dyktatorem powstania? Romuald Traugutt

-przeczytanie uczniom tekstu przedstawiającego historię i dokonania Romualda Traugutta.

Był oficerem carskim, jednak ożenił się z Polką, początkowo nie angażował się w powstanie, do momentu aż okazało się, że pobliski oddział nie ma dowódcy – wtedy się zaangażował. Próbował ratować powstanie, sprawujący dyktatorską władzę od 17 X 1863 do 11 IV 1864. Dyktatura Traugutta to czas odsunięcia się „Białych” od powstania, okres wzmożonej pracy organizacyjnej i osobistego poświęcenia dyktatora. Traugutt dokonał reorganizacji i odbudowy wojska powstańczego, wprowadził karność i dyscyplinę. Został aresztowany i skazany na śmierć przez powieszenie, na egzekucji obecnych było kilkadziesiąt tysięcy osób.

 

Zadanie domowe: sprawdzić, na jakim polskim banknocie widniał Romuald Traugutt.

Dla chętnych filmik z informacjami dyktatorze powstania: https://www.youtube.com/watch?v=dDx990mIPjM