Historia 10.12.22

118

T: Napoleon – geniusz czy szaleniec?

Na tych zajęciach uczniowie ćwiczyli umiejętności pracy w grupie. Po przeczytaniu tekstu na temat Napoleona Bonaparte i dyskusji, grupy wymieniły argumenty przemawiające za tym, czy był on wodzem genialnym czy szalonym. Na koniec wszyscy wyszli do wniosku, że właściwie był albo genialnym szaleńcem, albo szalonym geniuszem.

Po ocenie pracy grupowej i zeszytów, uczniowie poznali swoje oceny na półrocze. Osoby nieobecne mogą dopytać o ocenę na kolejnej lekcji.