Historia 04.03.2023

61

T: Przemiany społeczne i polityczne na ziemiach polskich (pod zaborami).

  1. Rusyfikacja i germanizacja: zmuszanie do używania języka zaborców w szkołach, urzędach i życiu publicznym.
  2. W zaborze austriackim była większa swoboda (autonomia w Galicji) w zakresie administracji i szkolnictwa.
  3. Partie polityczne:

-1882r. pierwsza socjalistyczna partia Wielki Proletariat

  • PPS (ruch niepodległościowy) {Polska Partia Socjalistyczna}
  • SDKPiL (ruch rewolucyjny) {Socjaldemokracja Królestwa Polski i Litwy}

– ruch narodowy: Endecja = narodowa demokracja, głosili ideę solidaryzmu narodowego

Obejrzeliśmy materiał edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?v=N4FnZxhqGyo