Historia 03.12.22

140

T: Upadek powstania kościuszkowskiego.

  1. Przeczytanie tematu w podręczniku str.75-77
  2. Obejrzenie filmu edukacyjnego: https://youtu.be/97NvflKDG9c
  3. Notatka (dokończenie tej z poprzedniej lekcji):

8) Po początkowych zwycięstwach powstańcy musieli wycofać się pod naporem armii rosyjskiej i pruskiej. Klęska wojsk polskich pod Maciejowicami, wzięcie do niewoli T. Kościuszki, a także rzeź mieszkańców Pragi skłoniły obrońców Warszawy do kapitulacji.

9) Rosja, Austria i Prusy w 1795r. podpisały porozumienie o całkowitej likwidacji Rzeczpospolitej (trzeci rozbiór).

Zadanie domowe: uzupełnić zeszyt do oceny na kolejnej lekcji.