Geografia zajęcia 22.01.2022

97

Tematem lekcji były Wyżyny Polskie

Wyżyna –  jedna z wielkich form ukształtowania powierzchni lądu, obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m.,wysokości względne a są na ogół mniejsze niż 300 m

Wyróżniamy następujące Wyżyny – Śląska , Krakowsko-Częstochowska , Niecka Nidzińska , Małopolska wraz z Kielecką , Lubelska  i Roztocze.

Rzeki – Warta , Pilica , Radomka , Wieprz.

Parki Narodowe – Świętokrzyski , Ojcowski , Roztoczański.

Surowce naturalne – węgiel kamienny , rudy cynku i ołowiu , wapienie , kreda.

Najważniejsze miasta tych wyżyn to – Lublin , Katowice , Częstochowa , Sosnowiec , Kielce , Zamość.